Autorisasjoner/  attester/kurs:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før ryggopperasjonen        skodde jeg mye og holdt kurs i hovpleie. Her fra utstillingsplassen på Eid i Nordfjord.

 

                       Praksishelg Jæren ride og kjøreklubb.  Foto: Hedi Gabrielli

 

Thor Juveth © 2007

www.kuskethor.no